İnsanlık yüz bin yıl önce iletişim için duygularını yansıtabileceği en önemli şeyi keşfetti. Sesler kelimeleri kelimeler cümleleri oluşturdu. Her uygarlık kendi dilini inşa etti. İnsanlık çoğaldıkça lisanlar da değişti, gelişti ve çoğaldı. Belli bir sisteme göre düzenlendi. Her yeni lisan daha güçlü iletişim ağı demekti. Eğitim ve öğretimin en önemli basamağı haline geldi.

Dil Eğitimi Şimdi Pera’da Hayat Buluyor.

 

Pera Dil Eğitim Merkezi’nde verilen dil eğitimi;

  • Konuşma Eğitimi
  • Dinleme Eğitimi
  • Dil Bilgisi Eğitimi
  • Kelime ve Telaffuz Eğitimi
  • Okuma ve Anlama Eğitimi
  • Yazma Eğitimi

içeriklerini kapsamaktadır. Dersler alanında uzman öğretmen kadrosu tarafından az kişili sınıflarımızda bire bir olarak verilmektedir. Amaç, kişinin tüm gramer yapısını kavramakla kalmayıp dilin matematiğini de öğrenerek kendini iyi bir şekilde ifade edebilecek seviyeye ulaşmasıdır. Ek olarak yapılan sınav çalışmalarıyla öğrencinin öğrenim hayatında da başarıyı yakalaması hedeflenmektedir.

İngilizce Dil Eğitimi

ingilizcedileitimi

Dünya dili olarak adlandırılan, insanlığın ortak dili;

İngilizce Şimdi Pera’da Hayat Buluyor.

Fransızca Dil Eğitimi

franszca-dil-eitim

Avrupa Birliği verilerine göre 129 milyon insanın iletişim dili;

Fransızca Şimdi Pera’da Hayat Buluyor.

Rusça Dil Eğitimi

rusca_dil_egitimi

17 milyon km2 alanda konuşulan dünyanın en büyük ülkesi Rusya’nın dünyaya kazandırdığı dil;

Rusça Şimdi Pera’da Hayat Buluyor.

Almanca Dil Eğitimi

almancadileitimi

Büyüyen sanayinin ve Avrupa Birliği’nin resmi dili;

Almanca Şimdi Pera’da Hayat Buluyor.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt